Изострено перо

Погледот ти кажува

Погледот ти кажува, со колку и души да ти се собере срцето, тоа пак ти е кај мене,

Ме сакаш, не велам не...

''Се откажав уште дента кога се освестив, дека целиот живот си ја љубел само мојата убава страна.''

Запомни ме...

Запомни ми ја насмевката и силните кикотења.

Да ми беше тука...

Да ми беше тука, ќе ти склопев очи на усни. Да ми беше тука, ќе ти заспиев на рамена. Да ми беше тука, ќе те разбудев со кафе и со мене. Да ми беше тука...