СОЊА: Значење на името и какви се оние кои го носат

Името Соња е руска варијанта на името Софија, кое има грчко потекло и потекнува од зборот „sophia“, што значи „мудрост и претпазливост“, па оттука и значењето на името „таа која е мудра“.

Значењето на името Соња се објаснува и со нумерологија. Личностите кои го носат името се одлични мислители и луѓе кои се исклучително проткаени со духовност. Соња е тивка, а материјалните работи не ѝ пречат премногу.

Иако се воздржани, тие привлекуваат внимание со својата интуиција, мудрост и разновидност. Кога станува збор за љубовта, луѓето кои го носат тоа име често се сонувачи кои живеат во облаци и привлекуваат партнери токму поради нивната духовност и фактот дека не зависат од материјалното.

Во партнерство, луѓето со тоа име се многу посветени и понекогаш имаат нереални идеи за љубовта.